Bekijk voor meer informatie mijn Linkedin pagina.
Ik werk samen met Ardis Organisatieontwikkeling,
www.ardis.nl.
Ons vak is, zegt Ardis:
weten wie u bent, wat u wilt
en wat er mogelijk is.