Acteur

De acteur in mij biedt mogelijkheden om in een veilige setting andere vormen van gedrag uit te proberen, je bewust te worden van het effect daarvan en stappen te zetten naar dat andere, gewenste gedrag.